falsehood

falsehood
melas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Sąmoningai klaidinamas teiginys ketinant apgaule pasiekti kokį nors tikslą. Vaikų melas iki 4–5 m. būna nesąmoningas. Meluojama dėl atgaminimo netikslumo, vaizduotės stiprumo, mąstymo ir tikrovės santykių neskyrimo. Vėliau melas gali rastis dėl solidarumo, gėdos, baimės, vidinio netikrumo, noro daryti kitam bloga. Tai dažniausiai blogos auklėjamosios aplinkos poveikio padarinys. Žeminami, mušami vaikai dažnai meluoja norėdami kompensuoti savo bejėgiškumą, menkavertiškumą. Auklėjant reikia ištirti melo priežastis ir tik tada imtis auklėjimo priemonių. atitikmenys: angl. falsehood; lie vok. Lüge rus. лож

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • falsehood — falsehood, falseness, falsity The three words, all to do with departure from the truth or what is true, have a considerable overlap in meaning and are sometimes interchangeable. Falsehood is the intentional telling of an untruth, and a falsehood… …   Modern English usage

 • Falsehood — False hood, n. [False + hood] 1. Want of truth or accuracy; an untrue assertion or representation; error; misrepresentation; falsity. [1913 Webster] Though it be a lie in the clock, it is but a falsehood in the hand of the dial when pointing at a …   The Collaborative International Dictionary of English

 • falsehood — I noun canard, commentum, deception, dissimulation, distortion, distortion of truth, equivocation, evasion, fabrication, false assertion, false statement, falsification, falsity, falsum, fiction, flam, fraud, fraudulence, inaccuracy, intentional… …   Law dictionary

 • falsehood — late 13c., falshede, deceitfulness, also a lie, from FALSE (Cf. false) + HOOD (Cf. hood) …   Etymology dictionary

 • falsehood — untruth, *lie, fib, misrepresentation, story Antonyms: truth (in concrete sense) …   New Dictionary of Synonyms

 • falsehood — [n] lie canard, cover up, deceit, deception, dishonesty, dissimulation, distortion, equivocation, erroneousness, error, fable, fabrication, fakery, fallaciousness, fallacy, falseness, falsity, feigning, fib, fibbery, fiction, figment, fraud, half …   New thesaurus

 • falsehood — ► NOUN 1) the state of being untrue. 2) a lie …   English terms dictionary

 • falsehood — [fôls′hood΄] n. [ME falshod: see FALSE & HOOD] 1. lack of accuracy or truth; falsity; deception 2. the telling of lies; lying 3. a false statement; lie 4. a false belief, theory, idea, etc …   English World dictionary

 • falsehood — /fawls hood/, n. 1. a false statement; lie. 2. something false; an untrue idea, belief, etc.: The Nazis propagated the falsehood of racial superiority. 3. the act of lying or making false statements. 4. lack of conformity to truth or fact. 5. Obs …   Universalium

 • Falsehood — (Roget s Thesaurus) < N PARAG:Falsehood >N GRP: N 1 Sgm: N 1 falsehood falsehood falseness Sgm: N 1 falsity falsity falsification Sgm: N 1 deception deception &c. 545 Sgm: N 1 untruth untruth &c. 546 Sgm …   English dictionary for students

 • falsehood — The OT Decalogue does not contain any prohibition of lying but there are many terms in which the evils of falsehood are denounced. It is a power of sheol, the infernal world (Isa. 28:15) and it is especially represented by idolatry (Jer. 10:14)… …   Dictionary of the Bible

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”